Baza Wiedzy

Cofanie daty


Jak wygerować fakturę z wcześniejszą datą wystawienia? Czy cofnięcie daty w komputerze wystarczy?

Każdy dokument wystawiany w aplikacjach Pakietu JZK 365, na przykład faktura, zawiera datę wystawienia. Ta data winna odpowiadać aktualnej dacie. Oprócz jawnej daty wystawienia, każdy obiekt w aplikacji ma zapisane istotne metadane. » zobacz więcej

Metadane służą do weryfikacji integralności, autentyczności i prawidłowości wystawionego dokumentu. W sytuacji, gdy cofniesz zegar, dane te zostają unieważnione. Dokument stworzony lub edytowany w takich warunkach traci walor autentyczności, zatem jest traktowany jako sfałszowany. To może mieć nawet konsekwencje karne. » zobacz jakie

Pakiet JZK 365 przy uruchomieniu weryfikuje poprawość daty. Przy normalnej pracy znacznik czasu modyfikacji każdego pliku i każdego obiektu będzie przynajmniej odrobinę wcześniejszy, niż bieżący czas w komputerze. Jeśli jest inaczej, zostanie wyświetlone ostrzeżenie:


Potraktuj to ostrzeżenie poważnie. Wykonaj czynności opisane w tym komunikacie. Możesz kontynuować pracę dopiero po wyrównaniu daty. Data i czas w komputerze musi wskazywać prawdziwy czas i musi być późniejsza, niż znacznik czasu zapisany w bazie danych.

To ostrzeżenie wolno zignorować wyłącznie w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich występuje między godziną 2 a 3 w nocy w drugą niedzielę października, wtedy urzędowo cofamy czas o jedną godzinę. Druga występuje, jeśli przemieszczasz się przez granicę zmiany czasu w kierunku na zachód, na przykład przerwałeś pracę w Hiszpanii, a kontynuujesz ją w Portugalii. W każdym innym wypadku cofajnie czasu jest bezwzględnie zakazane.

Program weryfikuje czas podczas wystawiania nowego dokumentu. » zobacz jak

2021-05-04

faktury czas dane

FAQ · Aktywny filtr form płatności · Cena sprzedaży na fakturze · Co musi być na fakturze · Co nie musi być na fakturze · Co trzeba wiedzieć o e-fakturze · Cofanie daty · Dodatkowe teksty na fakturze · Dodawanie pozycji z magazynu · Dokument wprowadzony do obrotu · Dropbox · Drukowanie duplikatu faktury · Długie teksty dodatkowe na fakturze · E-faktury sprzedażowe · E-faktury zakupowe i kosztowe · Edycja wzorca faktury w obcym języku · Efekt zaokrągleń · Eksport danych · Faktura WDT · Faktura czy paragon · Faktura do WZ · Faktura do paragonu fiskalnego · Faktura do paragonu z NIP · Faktura uproszczona · Faktura w obcym języku · Faktury w cenach netto czy brutto · Groszowe różnice na fakturach · Indywidualne parametry sprzedaży dla kontrahenta · Inny odbiorca na fakturze · Inny płatnik na fakturze · JPK_FA dla księgowej · Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy · Klienci powtarzający się · Klonowanie faktur · Kody QR 2D na fakturach · Kody państw i języków w programie · Kolejność pozycji faktury · Limity tożsamości · Logo firmy na fakturach · Metadane · Nadmiarowość bazy danych · Nieoczekiwana wartość danych · Nietypowe stawki VAT · Numer PESEL nabywcy na fakturze · Obsługa baz danych X1 w formacie rozszerzonym · Ochrona danych osobowych · Odbudowa bazy danych X1 · Odczytywanie faktury · Opłacenie faktury z kodem QR · PZ do faktury zakupowej · Panel danych kontrahenta · Podatkowy rejestr sprzedaży · Przyspieszanie odczytu baz danych · Przywracanie usuniętego dokumentu · Rejestr sprzedaży · Rodzaje faktur · Rozliczenia automagiczne · Sortowanie kolumn w tabelach · Sprawdzenie czasu · Sprzedaż poniżej ceny zakupu · Stan uśpienia · Standardowe funkcje obiektu · Synchronizacja czasu · Usuwanie dokumentów · WZ do faktury · Wartość pozycji na fakturze · Weryfikacja czasu · Weryfikacja kopii elektronicznej · Wpłaty do faktury · Współpraca z księgowym · Wybór waluty do faktury · Wyszukiwanie faktur · Wyświetlanie dokumentów usuniętych · Zmiana kontrahenta na klonowanej fakturze · Zródła czasu · e-faktury
· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się