Baza Wiedzy

Dokument kasowy


Jakie są rodzaje dokumentu kasowego? Jak działa KP i KW?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty kasowe.

Moduł Kasa znajdziesz w menu Kasa. Uruchom go:


Z prawej strony widać dokumenty kasowe, powiązane z raportem kasowym wybranym z lewej strony:


Dokumenty kasowe to dokumenty KP i KW.

Dokument KP poświadcza przyjęcie gotówki (Kasa przyjmie).

Dokument KW poświadcza jej wydanie (Kasa wyda).

Kliknij dwukrotnie, aby zobaczyć szczegóły wybranego dokumentu kasowego.

Tak wygląda okno dokumentu KP:


A tak wygląda okno dokumentu KW:


Tak, to jest to samo okno. Dokumenty kasowe są polimorficzne. Mają wspólną bazę i obsługują te same funkcje. Jednocześnie KP wie, że jest wpłatą, a KW, że jest wypłatą. Wydruk tych dokumentów będzie inny.

W oknie dokumentu kasowego możesz wybrać walutę wpłaty. Możesz wybrać dowolną walutę z tabeli NBP. » zobacz jak

Dla potrzeby sumowania raportu kasowego kwoty w walurach zostaną przeliczone na złotówki według kursu dla zapisanej daty waluty. Datą waluty powinna być data operacji kasowej.

Dokument kasowy może mieć do 5 pozycji. Kolejne pozycje pokażą się w miarę wypełniania dokumentu. Dokument wypełniony do maksimum wygląda tak:


Dla potrzeb wyświetlania i sumowania pozycje te zostaną podsumowane. Kwotą dokumentu jest suma wszystkich pozycji.

Dokumenty w kasie są automatycznie numerowane. Dla kasy nr 1 istnieje osobna numeracja dokumentów KP i KW. Dla kas od 2 do 10 numeracja dokumentów kasowych jest wspólna.

Dokumenty kasowe mogą być wystawione z ręki, ale mogą być też powiązane z konkretnym dokumentem. Można na przykład przyjąć bezpośrednią zapłatę za fakturę albo zarejestrować wypłatę z tytułu korekty. Dokumenty kasowe mogą być też powiązane z delegacją (zaliczka i zwrot zaliczki) albo z umową (wypłata z tytułu umowy). » zobacz jak

2021-06-04

kasa

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się