Baza Wiedzy

Dossier zakupów


Jak działa Dossier zakupów? Jak sprawdzić koszty w grupach towarowych? Jak podsumować wydatki na konkretny produkt?

Moduł Dossier zakupów pozwala podsumować i pogrupować wydatki kosztowe z modułu Zakupy. Grupowanie zależy od opcji wybranych na ekranie.

Jeśli nie wybierzemy żadnego grupowania, dossier będzie zawierać tylko jedną pozycję. To suma wszystkich zakupów w tym okresie:


Widzimy zakupy na kwotę 549,50 zł netto w roku 2021. Ale właściwie na co poszły te pieniądze? Włączmy grupowanie według grupy:


Widzimy, że 45 zł wydane zostało na internet. Dla pozostałych wydatków nie określono grupy. Zamiast grupy włączmy zatem opcję towar:


Widzimy już strukturę wydatków.

Sałata pojawia się dwukrotnie. To dlatego, że w naszym magazynie występuje pod dwoma kodami magazynowymi. Właściwie ile wydaliśmy na sałatę? Pomoże tutaj standardowy filtr tekstowy:


Dzięki filtrom można w prosty sposób wyciągnąć te dane, które są nam potrzebne. Jeśli włączymy wszystkie opcje i nie użyjemy filtra, dostaniemy po prostu rejestr zakupów za dany okres:


Dossier zakupów przedstawia te same dane, co standardowy rejestr zakupów w module Zakupy, ale w nieco inny sposób. Te same faktury zakupowe za ten sam okres w module Zakupy wyglądają tak:


W kolumnie netto widzimy tę samą sumę 549,50 zł. Jak widać, rejestr jest kompletny.

Wszystkie kwoty są w wynikowych cenach netto. Wynikowa cena netto to cena z dokumentu zakupu, po odliczeniu VAT i po uwzględnieniu rabatów. Ta cena jest porównywalna dla wszystkich dokumentów niezależnie od ich sposobu przeliczania. » zobacz jak

2021-04-19

raporty zakupy

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się