Baza wiedzy

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

KONTAKT BAZA WIEDZY APLIKACJE 365 POBIERZ ZAMÓW    

Kolejność pozycji faktury


Jak zmienić kolejność pozycji na fakturze? Czy można przesunąć towar lub usługę na fakturze w górę lub w dół?

W miarę wystawiania faktury, kolejne pozycje dodawane są na koniec listy. Kolejność gotowej faktury może wyglądać tak:


Kolejność pozycji na fakturze nie ma żadnego znaczena z punktu widzenia księgowego. Nie wpływa też na sposób przeliczania faktury ani na jej ostateczną wartość. Są jednak osoby, dla których kolejność pozycji na dokumencie jest istotna, na przykład z przyczyn wizerunkowych. Częściej jednak po prostu lubimy porządek.

Dla osób z zaburzeniami spektrum autyzmu (np. zespół Aspergera) brak uporządkowania pozycji w konkretnej kolejności może powodować wręcz fizyczny ból.

Nie ma przeszkód, aby ustawić kolejność pozycji na dokumencie według własnych potrzeb. Odpowiednią opcję znajdziesz w podręcznym menu:


Użyj skrótów klawiszowych, aby przyspieszyć operację.

Możemy uporządkować pozycje faktury na przykład tak:


Najpierw grupa produktów rolnych, ułożona w kolejności ilości malejącej. Na drugim końcu produkty metalowe, ułożone rosnąco według ilości.

Może jednak rosnąco według ceny jednostkowej? Wtedy faktura będzie wyglądała tak:


Kto wie jednak, czy nie lepsze będzie ułożenie według wartości brutto każdej z pozycji, czyli tak:


Każda zmiana kolejności powoduje niezwłoczne zapisanie faktury do bazy danych, zatem jest nieodwracalna.

Nie zalecamy rutynowego zmieniania kolejności dokumentów na fakturze. Jeśli potrzebą porządkowania faktury jest ułożenie pozycji według kolejności zbierania z magazynu (na przykład przy sprzedaży wysyłkowej), użyj raczej dedykowanych funkcji obsługi magazynu. » zobacz jak

2021-04-22

faktury

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się
Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-06-20 17:05 #40.5 for 3.236.170.171 @ec2-3-236-170-171.compute-1.amazonaws.com