Baza Wiedzy

KW Wypłata z kasy


Jak wystawić dokument KW? Jak zarejestrować wypłatę z kasy?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługę kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty kasowe.

Moduł Kasa znajdziesz w menu Kasa. Uruchom go:


Z prawej strony widać dokumenty kasowe:


Nową wpłatę można wprowadzić tylko do otwartego raportu kasowego. Jeśli wybrałeś na ekranie raport, który jest zamknięty, przycisk będzie niedostępny i wyszarzony

Naciśnij przycisk Wypłata KW, aby wprowadzić nową wpłatę.

Zobaczysz okienko nowej wpłaty. Wypełnij je:


Nie podawaj numeru dokumentu. Numer zostanie nadany przy akceptacji dokumentu.

Dokumenty w kasie są automatycznie numerowane. Dla kasy nr 1 istnieje osobna numeracja dokumentów KP i KW. Dla kas od 2 do 10 numeracja dokumentów kasowych jest wspólna.

Nie zmieniaj także daty wystawienia. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, gdy rejestrujesz w programie dokument wystawiony gdzie indziej.

Naciśnij Gotowe, aby zapisać dokument.

Wystawione KW jest już widoczne na liście:


Możesz wydrukować to KW. Naciśnij Drukuj. Zobaczysz podgląd wydruku:


Jest więcej czynności, które możesz wykonać z dokumentem KP. Wykorzystaj standardowe funkcje obiektu. » zobacz jak

Zwróć uwagę, że w naszym fikcyjnym przykładzie w kasie były liry tureckie i polskie złote, a wypłaciliśmy polskie złote. Realnie będziemy mieli superatę na lirze tureckiej i manko na polskich złotych.

2021-06-04

kasa

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się