Baza Wiedzy

Stan uśpienia


Po przerwie w pracy widzę komunikat, że Windows powrócił ze stanu uśpienia. Czy to jest groźne?

Jeśli pozostawisz komputer zbyt długo włączony albo zamkniesz pokrywę laptopa, Windows może przejść w stan uśpienia. W takim stanie pobiera mało mocy i pozwala szybko wznowić pracę, ale dane mogą nie zostać zapisane, a bufory nie zostają opróżnione. Jeśli podczas uśpienia nastąpi nagłe wyczerpanie baterii albo inna awaria, dane mogą zostać utracone.

Program po otrzymaniu komunikatu uśpienia usiłuje zapisać niezapisane jeszcze dane. Może się to nie udać, jeśli uśpienie nastąpi nagle, na przykład gdy po prostu trzaśniesz pokrywą laptopa.

Gdy Windows powróci ze stanu uśpienia, a program jest nadal uruchomiony, wyświetlamy okienko ostrzegawcze:


Pozostawianie otwartych aplikacji po uśpieniu systemu może spowodować problem z danymi. Jeśli zamierzasz przerwać pracę, najpierw zapisz dane i zamknij otwarte aplikacje.

Jeśli korzystasz z bazy zdalnej lub sieciowej, przejście w stan uśpienia prawie na pewno spowoduje zerwanie połączenia. Spowoduje to problemy z pracą programu po powrocie z uśpienia.

Informacja o zmianach stanu zasilania zapisywana jest w logu aplikacji. Pozwala to w razie problemów z danymi ustalić ich przyczynę.

Działanie przy zamknięciu pokrywy laptopa i przy pozostawieniu komputera jest częścią ustawień wydajności i oszczędzania energii. Możesz je zmienić. » zobacz jak

2020-08-29

dane wydajnosc

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się