Baza Wiedzy

Synchronizacja obiektu


Jak wykonać synchronizację obiektu? Co zrobić, jeśli obiekt jest nieaktualny, bo został w międzyczasie zmieniony?

W hybrydowym Pakiecie JZK 365 w tle działają równocześnie dwie bazy danych, stara X1 i nowa SQL. Bazy te synchronizowane są między sobą w tle. W miarę jak pracujesz, baza SQL wypełnia się danymi. Możesz ten proces przyspieszyć. W niektórych sytuacjach, na przykład gdy przenosisz pliki ręcznie, trzeba wykonać synchronizację ręcznie. » zobacz jak

Nie możesz edytować obiektu, który nie został wcześniej zsynchronizowany. Zobaczysz komunikat Nie mogę edytować tego obiektu. Został zmieniony w międzyczasie....


Taki problem może wyniknąć w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zapis do jednej bazy był możliwy, do drugiej nie.

Obiekt niezsynchronizowany wyświetlany jest w tabeli pochyloną czcionką. Oznacza to, że wymaga synchronizacji.

Skorzystaj z podręcznego menu:

prawy klawisz myszy - SQL - Synchronizuj X1 z SQL


Program wykona synchronizację:


Jeśli zobaczysz jeszcze komunikat Ten obiekt jest nieaktualny po synchronizacji. Odśwież dane na ekranie... — naciśnij F5, aby odświeżyć dane na ekranie.

Teraz możesz już edytować ten obiekt.

Możesz włączyć automatyczną synchronizację obiektów w razie potrzeby. » zobacz jak

2021-05-13

sql x1

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się