Blog

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

Kontakt BAZA WIEDZY BLOG POMOC    

« poprzedni sobota, 2 listopada 2019 następny »

Uporządkowano kilka zaległych kwestii w programach

Udostępniono możliwość ustawiania innego płatnika ręcznie w momencie wystawiania faktury. Wcześniej konieczne było dodawanie tego płatnika dopiero w edycji faktury, co było dość niewygodne.

Wprowadzono dawno obiecane powiązanie z danymi innego płatnika. Teraz można na stałe przyporządkować dla każdego kontrahenta dane innego kontrahenta jako płatnika. Nowo wystawiane faktury (i dokumenty pochodne) dla tego kontrahenta będą automatycznie zawierały dane innego płatnika.

Zrezygnowaliśmy z udostępniania czcionki Roboto z uwagi na jej złe wyświetlanie w niektórych konfiguracjach. Zamiast tego udostępniamy czcionkę IBM Plex Sans, która ma cyfry szczególnie czytelne, a jednocześnie jest przejrzysta i elegancka.

Połączono obie opcje sprawdzania NIP w urzędowych bazach danych. Teraz każde pole na numer NIP ma przycisk ••• (wielokropka). Naciśnięcie tego przycisku powoduje sprawdzenie statusu numeru NIP i wyświetlenie odpowiedniej informacji.

W polu na kod pocztowy pojawia się przycisk wyszukiwania. Po jego naciśnięciu otrzymujemy dostęp do wyszukiwarki kodu pocztowego dla podanego adresu.

Podczas wystawiania faktury zamykającej zlecenie w programach WARSZTAT i SERWIS dostępna jest teraz opcja mechanizmu podzielonej płatności, co przyspiesza pracę.

Rozszerzono Rejest sprzedaży o informację o użyciu w fakturze Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Dodano opcję pytania o ilość towaru, wstawianego do faktury z magazynu - o ile wstawiania jest tylko 1 pozycja (podwójne kliknięcie). Identyczna opcja w programie WARSZTAT i SERWIS podczas wprowadzania do zlecenia pozycji towarowej z magazynu.

Dodano automatyczne sortowanie kontrahentów, wybieranych podczas wystawiania faktury. Teraz są w tej samej kolejności, co w module Kontrahenci.


2020 · grudzień · listopad · październik · wrzesień · sierpień · lipiec · czerwiec · maj · kwiecień · marzec · luty · styczeń · 2019 · grudzień · listopad · październik · wrzesień · sierpień · lipiec · czerwiec · maj · kwiecień · marzec · luty · styczeń ·
Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-12-03 07:58 #29.2 for 3.238.107.166 @ec2-3-238-107-166.compute-1.amazonaws.com