Automatyczne zerowanie numeracji


Jak ustawić, aby numeracja restartowała się co miesiąc albo co rok?

Praktycznie każdy dokument tworzony w aplikacjach Pakietu JZK ma swój numer. Możesz ustawić format tego numerowania. » zobacz jak

Można włączyć zerowanie numeracji przy zmianie prefiksu.


Jeśli ostatnio zapisany prefiks jest inny, niż wynikający z daty, numeracja zostanie zrestartowana. Zostanie to wykonane przy najbliższym użyciu danej numeracji, na przykład przy wystawianiu koeljnej faktury.

Na przykład jeśli na koniec 31 lipca 2021 wystawimy fakturę o numerze Faktura Grażynki/Biuro/6/07/2021/Magazyn/Janusz, a w kalendarzu wyskoczy akurat sierpień, to kolejnego dnia program sam zanumeruje kolejną fakturę Faktura Grażynki/Biuro/1/08/2021/Magazyn/Janusz.

2020-10-08

numerowanie

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się