Hybrydowe menu modułu Zamówienia


Jak działa menu hybrydowe? Jak wystawić fakturę do pro-formy, zamówienie do oferty albo pro-formę do zamówienia?

Moduł Zamówienia jest modułem hybrydowym. Współistnieją tam ze sobą zamówienia, oferty i pro-formy. Wszystkie te obiekty łączy fakt, że nie są fakturą - ale łatwo mogą się nią stać.

Zależnie od rodzaju zaznaczonego dokumentu, dostępne są różne schematy pracy. Na przykład do zamówienia:


Do zamówienia możesz wystawić fakturę sprzedażową (jeśli klient się decyduje i od razu wykonujesz sprzedaż), fakturę zaliczkową (jeśli klient wpłacił część należności, a realizacja jeszcze potrwa) albo pro-formę (jeśli zrealizujesz zamówienie dopiero, gdy klient wpłaci należność). Możesz oczywiście też wystawić po prostu nowe zamówienie.

Podobnie do pro-formy:


Do pro-formy możesz wystawić fakturę sprzedażową (jeśli klient ją opłacił) albo zamówienie (jeśli przyjmujesz zamówienie po opłaceniu pro-formy; pamiętaj wtedy o wystawieniu faktury zaliczkowej do zamówienia). Możesz też wystawić nową pro-formę.

Z kolei do oferty:


Do oferty możesz wystawić pro-formę (jeśli oczekujesz przedpłaty jako dowodu przyjęcia oferty) albo zamówienie (jeśli oferta została zaakceptowana). Możesz także rzecz jasna wystawić nową ofertę.

Ocje ułożone są alfabetycznie. Aby skorzystać z którejś z tych opcji, zaznacz ją i kliknij dwukrotnie.

2020-10-27

zaliczki zamowienia oferty pro-formy

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się