MM Przesunięcie magazynowe


Jak wykonać przesunięcie magazynowe? Jak przenieść towar do innego magazynu?

Przesunięcie magazynowe polega na przeniesieniu stanów do innego magazynu. W aplikacjach Pakietu JZK możesz swobodnie przesuwać towary między magazynami.

Jeśli chcemy przenieść jeden, konkretny towar, należy go zlokalizować w module Towary, a następnie użyć podręcznego menu:


Należy teraz wybrać magazyn, do którego chcemy przenieść nasz towar:


Jeśli wybrany magazyn docelowy nie był dotychzas widoczny, zostanie zainicjowany.

Jeśli wybierzesz jako docelowy ten sam magazyn, w którym towar już jest, towar zostanie podzielony na dwa wpisy. Taka funkcjonalność może okazać się przydatna, jeśli z jakiegoś powodu chcesz podzielić stany magazynowe bez użycia innego magazynu.

Wyświetli się okienko dokumentu MM.


Na razie wstawiliśmy 1 sztukę. Kliknij dwukrotnie, żeby zmienić ilość na więcej


Możesz podać dowolną ilość. Jeśli podasz ilość większą niż dostępna, powstaną stany ujemne. Zwróć uwagę na tekst w lewym dolnym rogu: 1 sztuka już została przeniesiona.

Naciśnij Gotowe.

Sprawdźmy kontrolnie, co się zdarzyło. W magazynie docelowym otwórz szczegóły towaru. Na zakładce Ruchy magazynowe widać efekt przeniesienia:


Z kolei w magazynie źródłowym:


Sprawdźmy jeszcze wystawiony dokument:


MM jest dokumentem księgowym i podlega raportowaniu w ramach pliku JPK_MAG.

2021-01-31

magazyn

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się