Naprawa bazy SQL


Jak naprawić bazę danych SQL? Jak zmniejszyć rozmiar bazy danych?

Jeśli aplikacja zwraca komunikat o błędzie bazy ADO/DAO/SQL, z reguły wystarczy skompaktować bazę danych.

Kompaktowanie tworzy nową bazę danych z tych danych, które udało się odczytać. Jeśli uszkodzenie nie jest poważne, odzyskasz wszystkie dane. Jeśli jednak kompaktowanie się nie powiedzie, pozostaje tylko odzyskanie pliku bazy danych z ostatniej dobrej kopii zapasowej.

Aby wykonać kompaktowanie, uruchom program jzkADOtools. Program nie wymaga instalacji. » pobierz go teraz.


Wybierz plik bazy danych, który chcesz skompaktować. Ten plik znajdziesz w folderze danej tożsamości.


Naciśnij Połącz, a następnie Struktura. Jeśli baza nie jest uszkodzona, program pokaże wykaz pól bazy danych.


Jeśli baza jest uszkodzona, pokaże się komunikat o błędzie. To jest normalne zachowanie.

Naciśnij teraz Rozłącz, aby zwolnić dostęp do pliku bazy danych.

Teraz naciśnij Kompaktuj i napraw.


Program zapyta o lokalizację pliku skompaktowanej bazy danych.


Teraz baza zostanie skompaktowana. Po prawej stronie widać podsumowanie kompaktowania.


W trakcie pracy baza rośnie z uwagi na różne operacje na plikach. Po skompaktowaniu całość wolnego miejsca zostaje odzyskana, a baza danych ma tylko taki rozmiar, jaki mają dane w niej zawarte.

Jeśli chodzi o bazę, która nie jest w lokalnym pliku na Twoim dysku, na przykład baza tożsamości zdalnej - skontaktuj się z administratorem tej bazy danych. Każdy system baz danych ma własne narzędzia do naprawy, które wymagają dostępu administracyjnego.

2020-08-29

sql

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się