Nowy raport kasowy


Jak otworzyć nowy raport kasowy?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługę kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. Podstawą operacji są raporty kasowe. Raporty kasowe możesz otwierać i zamykać z dowolną częstotliwością. W niektórych firmach raport kasowy zamyka się codziennie, w innych raz w miesiącu.

Raporty kasowe znajdziesz po lewej stronie modułu Kasa:


Mamy w tej chwili dwa otwarte raporty kasowe. Otwarte raporty wyświetlone są pogrubioną czcionką.

Tylko jeden z tych raportów jest raportem bieżącym dla danej kasy. Będzie to ostatni otwarty raport kasowy. Raport bieżący podświetlony jest na zielono.

Aby utworzyć kolejny raport, naciśnij przycisk Nowy raport kasowy.

Trzeba wybrać kilka opcji:


W przypadku wpisów wolnych, które nie były przygotowane do konkretnego raportu, trafiałyby do każdego aktualnie otwartego raportu kasowego. Wybierz opcję przyporządkuj wolne wpisy do bieżącego raportu, aby dla tych wpisów ustawić ścisłe powiązanie z raportem bieżącym.

Opcja zamknij bieżący raport spowoduje zamknięcie raportu, który rozpoznany był jako bieżący. Jeśli nie wybierzesz tej opcji, zamykanie będziesz musiał wykonać samodzielnie. » zobacz jak

Opcja zamknij ewentualne inne raporty spowoduje zamknięcie wszystkich pozostałych otwartych raportów.

Najprościej jest, jeśli w każdej kasie będzie tylko 1 otwarty raport kasowy.

Zwróć uwagę na stan początkowy nowego raportu. To od Ciebie zależy, czy będzie to aktualny stan kasy, saldo poprzedniego raportu czy też po prostu zero.

Naciśnij Gotowe.

Wyświetlony zostanie raport:


Lista raportów została zaktualizowana:


Na ekranie widzimy, że otwarte wcześniej raporty 7 i 8 zostały zamknięte. Nowy raport otrzymał numer 9 i jest raportem bieżącym w kasie.

Numeracja raportów kasowych jest automatyczna. Nowo tworzony raport kasowy otrzyma numer o 1 wyższy, niż najwyższy numer dotąd obecnego raportu kasowego w danej kasie.

2021-06-04

kasa

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się