Ochrona danych osobowych


Jak programy JZK wspierają ochronę danych osobowych?

Zgodnie z warunkami licencji, Studio JZK sp. z o.o. samodzielnie nie przetwarza żadnych danych osobowych. Oferujemy wyłącznie narzędzia informatyczne o ściśle określonym zakresie funkcjonalności.

Użytkowanie oprogramowania musi być zgodne z warunkami licencji. » zobacz

Użytkowanie programu JZK do celów przetwarzanie danych pozyskanych nie od osoby, której dotyczą, udostępnianie danych innym podmiotom, przetwarzanie mimo sprzeciwu osoby, której dane dotyczą jest sprzeczne z warunkami licencji oraz dobrymi obyczajami.

Za dane przetwarzane w programach odpowiada za każdym razem administrator tychże danych. Należy zapewnić odpowiednią ochronę danych, w tym zabezpieczenie hasłem każdej bazy danych w programie, dostępu do programu w całości oraz do komputera, zarówno w sposób informatyczny, jak i fizyczny.

Programy JZK rejestrują wybrane czynności w logach. Logi znajdziesz w folderze logi, w standardowej instalacji jest to c:\jzk\logi.

2020-10-06

dane

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się