Płatności elektroniczne


Jak zarejestrować płatność elektroniczną? Jak zarejestrować wpłatę kartą albo BLIKiem?

Przyjmowanie płatności za towary i usługi coraz częściej odbywa się przy pomocy elektroniczych. Należą do nich karty płatnicze, ale także przelewy elektroniczne, elektroniczne portmonetki, płatności pośrednie (Google Pay, PayPal, BlueMedia), a w szczególności polski BLIK.

Płatność elektroniczna wykonywana jest przez klienta za pomocą narzędzia płatniczego na rzecz operatora płatności (agenta rozliczeniowego). My jako sprzedawca otrzymujemy przelew od agenta rozliczeniowego w terminie późniejszym, z potrąceniem należnej agentowi prowizji.

Taka płatność z naszego punktu widzenia nie jest ani wpłatą gotówkową, ani przelewem. Jest to płatność elektroniczna, wymagająca innego sposobu rejestracji. Funkcje konieczne do tego celu znajdziesz w module Płatności elektroniczne.

Naciśnij przycisk Płatność elektroniczna, aby zarejestrować nową płatność elektroniczną. Zobaczysz okienko płatności:


Wprowadź kwotę płatności, jaka pobrana została od klienta.

Możesz ustawić inną walutę, niż polski złoty. Aby zmienić walutę, naciśnij przycisk Zmień w polu waluty. Zobaczysz aktualnie dostępne waluty oraz ich kursy:


Naciśnij Wybierz EUR. Teraz walutą jest euro:


Kwota została automatycznie przeliczona na złote. Jeśli wprowadzasz transakcję na podstawie wyciągu, uzupełnij dodatkowe informacje:


Na podstawie wprowadzonych danych obliczona została wartość efektywna prowizji oraz kwota netto, która jest faktyczną wpłatą Twojego klienta. Prowizja jest kosztem obsługi transakcji.

Płatności kartą wprowadza się nieco inaczej. » zobacz jak

Moduł Płatności elektroniczne dostępny jest w ramach licencji PRO.

2021-06-14

karty

FAQ · Płatności elektroniczne · Płatność kartą
· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się