Remanent


Jak wykonać remanent? Jak przygotować spis z natury?

Remanent polega na podliczeniu i wycenie wszystkich towarów, znajdujących się w konkretnym magazynie.

W module Remanent użyj opcji Nowy remanent. Wybierz magazyn, z którego chcesz wykonać remanent:


Naciśnij Gotowe. Remanent zostanie przygotowany i wyświetlony na ekranie:


Możesz usunąć wybrane pozycje, jeśli nie chcesz, by pojawiły się na liście.

Naciśnij Gotowe. Remanent zostanie zapisany. Zobaczysz go na liście:


Remanent ma teraz status Otwarty. W tabeli nie wykazano żadnych różnic, nie ma też daty rozliczenia.

Teraz wydrukuj arkusz spisu z natury. Policz towary w magazynie i nanieś zmiany na arkusz spisu.

Ważne, aby remanent wykonać rzetelnie. To wymaga trochę czasu, ale zawsze warto.

Gdy masz gotowy arkusz spisu, nanieś zmiany w programie. » zobacz jak

Na koniec rozlicz remanent. » zobacz jak

2021-05-04

remanent magazyn

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się