Rozliczenia automagiczne


Jak wprowadzić automagiczne księgowanie wpłat za faktury? Czy jest możliwość obsługi SWRK, kart, wyciągów w MT940?

Technicznie jest to jak najbardziej wykonalne.

1. Po stronie banku zażądaj uruchomienia systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich, czyli SWRK.

2. Przydziel każdemu klientowi indywidualny numer rachunku bankowego. Będzie on postaci

LK 1234 5678 CLID NNNN NNNN NNNN

CLID to 4-cyfrowy numer klienta, nadawany przez bank. Pozostałe 12 cyfr jest dla Ciebie.
Dla klientów firmowych ustal jako identyfikator numer NIP (10 cyfr + 2 zera z przodu).
Dla klientów indywidualnych ustal jako identyfikator numerz PESEL (11 cyfr + zero z przodu).
Jeśli klient nie ma NIP ani PESEL, ustal identyfikator z innej serii, który będzie unikalny dla każdego klienta. Na przykład 9KKKKK123456, gdzie KK - kod pocztowy klienta, a 123456 to kolejny numer klienta.

Dla każdego kontrahenta identyfikator musi być unikalny. Wpłaty będą identyfikowane wyłącznie po tym ID.

3. Upewnij się, że jesteś w stanie pobierać wyciągi w odpowiednim formacie. Musi to być format odpowiedni do importu danych, na przykład MT-940, CSV itd. Skontaktuj się z pomocą techniczną, może być konieczne dostarczenie przykładowych plików importu.

Aby aktywować funkcjonalność SWRK, skontaktuj się z nami. » zobacz jak

Rozliczenia automagiczne wymagają Druczka 365 albo Fakturzysty 365 w wersji przynajmniej PRO z dodatkiem Kopia Elektroniczna.

Funkcjonalność SWRK będzie udostępniona pod koniec IV kwartału 2020.

2020-10-14

faktury rozliczenia

FAQ · Aktywny filtr form płatności · Cena sprzedaży na fakturze · Co musi być na fakturze · Co nie musi być na fakturze · Co trzeba wiedzieć o e-fakturze · Cofanie daty · Dodatkowe teksty na fakturze · Dodawanie pozycji z magazynu · Drukowanie duplikatu faktury · Długie teksty dodatkowe na fakturze · E-faktury sprzedażowe · E-faktury zakupowe i kosztowe · Edycja wzorca faktury w obcym języku · Efekt zaokrągleń · Faktura WDT · Faktura czy paragon · Faktura do WZ · Faktura do paragonu fiskalnego · Faktura do paragonu z NIP · Faktura uproszczona · Faktura w obcym języku · Faktury w cenach netto czy brutto · Groszowe różnice na fakturach · Indywidualne parametry sprzedaży dla kontrahenta · Inny odbiorca na fakturze · Inny płatnik na fakturze · JPK_FA dla księgowej · Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy · Klienci powtarzający się · Klonowanie faktur · Kody QR 2D na fakturach · Kody państw i języków w programie · Kolejność pozycji faktury · Logo firmy na fakturach · Nietypowe stawki VAT · Numer PESEL nabywcy na fakturze · Odczytywanie faktury · Odsetki handlowe · Opłacenie faktury z kodem QR · PZ do faktury zakupowej · Podatkowy rejestr sprzedaży · Rejestr sprzedaży · Rodzaje faktur · Rozliczenia · Rozliczenia automagiczne · Sprawdzenie czasu · Sprzedaż poniżej ceny zakupu · Synchronizacja czasu · Usuwanie dokumentów · WZ do faktury · Wartość pozycji na fakturze · Weryfikacja czasu · Weryfikacja kopii elektronicznej · Wezwanie do zapłaty · Wpłaty do faktury · Współpraca z księgowym · Wybór waluty do faktury · Wyszukiwanie faktur · Zbiorcza faktura korygująca · Zbiorcze wezwanie do zapłaty · Zmiana kontrahenta na klonowanej fakturze · Zródła czasu · e-faktury
· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się