Sprzedaż produktu na fakturę


Jak sprzedać produkt od razu na fakturę?

Moduł Produkcja pozwala na powiązanie kilku towarów i usług w jeden produkt. Produkt może być też usługą kompleksową, do wykonania której użyjesz materiały i robociznę. Najpierw przygotuj taki produkt. » zobacz jak

Uruchom moduł Produkcja. Zaznacz produkt, który chcesz wyprodukować. Z podręcznego menu wybierz opcję Wyprodukuj:


Usługi podświetlone są zawsze na zielono.

Wprowadź ilość, jaką chcesz wyprodukować:


Opcja od razu sprzedaj na fakturę jest domyślnie zaznaczona. Nie może być inaczej.

Naciśnij Gotowe, aby wykonać produkcję. Wykonane zostanie zużycie materiałów:


Naciśnij OK. Zostanie przygotowana faktura:


Naciśnij Wybierz, aby uzupełnić dane kontrahenta.


Sprawdź też termin płatności i pozostałe szczegóły faktury. Naciśnij Gotowe, aby zapisać fakturę.

Pamiętaj, że zużycie już nastąpiło. Jeśli nie zaakceptujesz faktury, zajdzie konieczność ręcznego wycofania zużycia.

Przejdź teraz modułu Faktury. Faktura została wystawiona i możesz ją obejrzeć:


Magazyn obsługuje się w cenach netto. Faktura będzie zawierała doliczony VAT w odpowiedniej stawce.

2021-01-30

produkcja

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się