Stawki VAT w drukarce fiskalnej


Jak ustawić stawki VAT w drukarce fiskalnej? Jak ustrzec się przed błędem PTU?

PTU (Podatek od Towarów i Usług) to jest to samo, co VAT (Value Added Tax).

Najpierw podłącz i przetestuj drukarkę fiskalną. » zobacz jak

Teraz odczytaj stawki VAT z drukarki. Użyj przycisku Odczytaj stawki albo skorzystaj z funkcji w menu drukarki.

Sposób odczytu stawek za pomocą menu drukarki określony jest w instrukcji Twojego modelu.

Upewnij się, że stawki określono następująco:

A: 23

B: 8

C: 5

D: 0

E: 100

F: 0

G: 0

Kolejność stawek narzucona jest przepisami. Nie zmieniaj jej.

Program obsługuje tylko stawki A do E. Jeśli masz inaczej ustawione stawki VAT, fiskalizacja nie powiedzie się.

Jeśli ustawisz stawki nieprawidłowo, dokument jest nieprawidłowo przeliczony, stawka jest zablokowana albo wcześniej dany towar miał inną stawkę VAT, otrzymasz z drukarki błąd stawki PTU. Więcej na temat tego błędu uzykasz w instrukcji obsługi swojej drukarki.

2021-05-21

fiskalizacja

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się