Urzędowe potwierdzenie odbioru JPK


Jak pobrać UPO?

Najpierw przygotuj odpowiedni plik JPK. » zobacz jak

Potem go wyślij » zobacz jak

Pocztą elektroniczną otrzymasz link do UPO. Kliknij go.

W Twojej przeglądarce internetowej otworzy się strona statusu. » zobacz jaka

Jeśli UPO jest już dostępne, zobaczysz odpowiednią informację:


Naciśnij kolejno Pobierz XML oraz Pobierz PDF.

Gdy przeglądarka zapyta o lokalizację pobierania, podaj ścieżkę Twoje tożsamości, na przykład:

c:\jzk\dane\Moja firma\JPK\2020-11

Dzięki temu plik UPO będzie dostępny w programie, będzie także archiwizowany w kopii zapasowej z pozostałymi danymi.

2020-11-23

jpk jpk_v7

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się