Ustawienia w sieci


Jak przechowywane są ustawienia aplikacji w sieci? Jak ustawić, aby w sieci wszyscy mieli te same ustawienia? Jak ustawić wspólną numerację w sieci?

Przy pracy w sieci jeden z komputerów pełni rolę serwera. Możesz na nim utworzyć tożsamość sieciową. » zobacz jak

Część ustawień jest zapisywana w lokalnym rejestrze Windows, odrębnie dla każdego komputera (na przykład: licencja, folder przechowywania tożsamości).

Część ustawień jest zapisywana we wspólnej bazie, ale dotyczy każdego komputera odrębnie (na przykład: drukarka etykiet).

Część ustawień jest wspólna dla wszystkich komputerów w sieci (na przykład: styl wydruków).

Program numeruje dokumenty automatycznie. » zobacz jak

Numeracja dokumentów jest ustawiana lokalnie w rejestrze. Dzięki temu każde stanowisko może wystawiać dokumenty we własnej puli numerów. To przydatne, aby oddzielić faktury poszczególnych handlowców. Po prostu ustaw dla każdego stanowiska inny prefiks faktury. » zobacz jak

Możesz preferować wspólną numerację dla wszystkich stanowisk. W takim razie po prostu upewnij się, że każde stanowisko ma ten sam format numerowania. Program weryfikuje na bieżąco numerację i będzie zauważać, że ktoś inny już zużył kolejny numer. To działa automagicznie. » zobacz jak

2020-11-03

tozsamosci sieci numerowanie

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się