Wartość pozycji na fakturze


Co to jest cena jednostkowa? Czy obejmuje ona rabat? Jak obliczana jest wartość pozycji faktury? Czy wartość pozycji obejmuje rabat?

Faktury przeliczane są według ceny netto albo brutto. » zobacz jak.

Zależnie od konkretnych wartości pozycji faktury, mogą wystąpić różnice wynikające z efektu zaokrągleń. » zobacz jak

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą opodatkowania jest zawsze cena uwzględniająca udzielone rabaty. Dlatego przy obliczaniu wartości konkretnej pozycji faktury najpierw obliczana jest cena jednostkowa po rabacie:


Ta cena jest już zaokrąglona do pełnych groszy (lub innej jednostki, w której wystawiana jest faktura). Dopiero potem obliczany jest VAT.

To przeliczenie widoczne jest na ekranie:


Widoczne jest również na wydruku faktury:


To zachowanie zależy od domyślnie włączonego ustawienia Wartość pozycji zawsze według ceny po rabacie. Jeśli wyłączysz tę opcję, przeliczanie dokumentów na ekranie będzie następować według poprzedniego algorytmu.


2021-08-26

faktury obliczenia

FAQ · Aktywny filtr form płatności · Cena sprzedaży na fakturze · Co musi być na fakturze · Co nie musi być na fakturze · Co trzeba wiedzieć o e-fakturze · Cofanie daty · Dodatkowe teksty na fakturze · Dodawanie pozycji z magazynu · Drukowanie duplikatu faktury · Długie teksty dodatkowe na fakturze · E-faktury sprzedażowe · E-faktury zakupowe i kosztowe · Edycja wzorca faktury w obcym języku · Efekt zaokrągleń · Faktura WDT · Faktura czy paragon · Faktura do WZ · Faktura do paragonu fiskalnego · Faktura do paragonu z NIP · Faktura uproszczona · Faktura w obcym języku · Faktury w cenach netto czy brutto · Groszowe różnice na fakturach · Indywidualne parametry sprzedaży dla kontrahenta · Inny odbiorca na fakturze · Inny płatnik na fakturze · JPK_FA dla księgowej · Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy · Klienci powtarzający się · Klonowanie faktur · Kody QR 2D na fakturach · Kody państw i języków w programie · Kolejność pozycji faktury · Logo firmy na fakturach · Nietypowe stawki VAT · Numer PESEL nabywcy na fakturze · Odczytywanie faktury · Opłacenie faktury z kodem QR · PZ do faktury zakupowej · Podatkowy rejestr sprzedaży · Rejestr sprzedaży · Rodzaje faktur · Rozliczenia automagiczne · Sprawdzenie czasu · Sprzedaż poniżej ceny zakupu · Synchronizacja czasu · Usuwanie dokumentów · WZ do faktury · Wartość pozycji na fakturze · Weryfikacja czasu · Weryfikacja kopii elektronicznej · Wpłaty do faktury · Współpraca z księgowym · Wybór waluty do faktury · Wyszukiwanie faktur · Zmiana kontrahenta na klonowanej fakturze · Zródła czasu · e-faktury
· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się