Wprowadzanie licencji


Jak wprowadzić i aktywować licencję? Jak wprowadzić wznowienie licencji?

Uruchom w menu opcję:

Pomoc - Aktywuj nową licencję

Uruchomi się okienko aktywacji.


Wpisz adres e-mail oraz kod PIN, jakie związane są z Twoją licencją.

Te dane znajdziesz w każdym mailu dotyczącego licencji. Są też wydrukowane na wysyłanym mailem formularzu licencji w PDF.

Naciśnij Gotowe. Zostaną pobrane nowe licencje.


Zamknij program i uruchom go ponownie. Podczas uruchamiania zobaczysz okienko:


W tym okienku widać nie tylko informację o bieżącej licencji, ale też o licencjach dodatkowych.

Zwróć uwagę na informację o usługach dodatkowych. Jeśli licencja, którą aktywowałeś, jest bezpośrednio rozszerzona, pojawią się znaczki bezpośrednio przy danej opcji.


W tym przykładzie licencja nie jest rozszerzona o żadne z dostępnych opcji, ale program rozpoznał równolegle wprowadzone inne licencje na rozszerzenia. W tym przykładzie widzimy słowo TAK przy Kopii Elektronicznej, Umowach i Podatkach, a nie mamy usługi JPK ani Abonamentu Serwisowego.

Uruchom teraz z menu opcję

Pomoc - Moje licencje


Faktycznie, jest wprowadzonych pięć różnych licencji. Z lewej strony pod tekstem Pracujesz teraz na licencji... widać, którą licencję program uznał za właściwą. Kliknij teraz na którejś licencji z listy, np. Kopia Elektroniczna:


Z prawej strony widać szczegóły tej konkretnej licencji.

Co do zasady program sam usuwa licencje, które nie są już ważne. Może się jednak zdarzyć, zwłaszcza w przypadku korekt czy niektórych wznowień, że program będzie widzieć licencję sprzed zmiany. W takim wypadku pomoże usunięcie wszystkich licencji i powtórzenie procedury od nowa. » zobacz jak.

2020-07-14

licencja

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się