Wysyłanie poczty z bufora


Jak wysłać zbuforowaną pocztę? Gdzie znajdę maile zapisane do wysłania?

Pocztę do wysłania znajdziesz w module Poczta elektroniczna:

Dokumenty - Poczta elektroniczna

Tutaj zobaczysz zarówno pocztę zbuforowaną do wysyłki.


Aby wysłać maila, naciśnij przycisk Wyślij z bufora.

Program zapyta, czy chcesz wysłać ten mail?


Naciśnij Tak, aby wysłać. Jeśli włączyłeś potwierdzanie wysyłki, zobaczysz komunikat:


W tym momencie mail znika z zakładki Do wysłania. Znajdziesz go teraz na zakładce Wysłane.

Funkcjonowanie poczty elektronicznej w aplikacji zależy od ustawień. Dopasuj ustawienia do swoich potrzeb. » zobacz jak

2021-02-07

e-mail

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się