Generowanie plików JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPiR, JPK_EWP i ewidencji podatkowych
    JPK    Opis    KUP TERAZ    Inne programy    Kontakt   

Niektóre funkcje obsługi plików JPK_VAT dostępne są w ramach programu Podatki. Rozszerzenie JPK pozwala generować wszystkie konieczne pliki JPK z dowolnego programu JZK, oczywiście pod warunkiem korzystania z modułu obsługującego te informacje.

PROMOCJA: Do 30 czerwca 2020 generowanie plików JPK dostępne jest także dla osób posiadających ważną licencję Podatki albo Kopia Elektroniczna. Od 1 lipca 2020 generowanie plików JPK będzie dostępne dla posiadaczy licencji JPK (z wyjątkiem JPK_VAT, który dostępny jest w ramach modułu VAT).

JPK to narzędzie służące do kontroli fiskusa nad operacjami gospodarczymi podatnika. Technicznie to plik tekstowy w formacie XML. Wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek składania JPK, zgodnie z następującymi zasadami:

Plik, który wysyłasz bez wezwania:

  • JPK_VAT rejestr sprzedaży i zakupów, odpowiadający rejestrowi VAT. Tylko do marca 2020. Moduł VAT. Plik wysyłasz co miesiąc.
  • JPK_V7M rejestr sprzedaży i zakupów oraz deklaracja VAT miesięczna. Od kwietnia 2020, jeśli rozliczasz się miesięcznie. Moduł VAT. Plik wysyłasz co miesiąc.
  • JPK_V7K rejestr sprzedaży i zakupów oraz deklaracja VAT kwartalna. Od kwietnia 2020, jeśli rozliczasz VAT kwartalnie. Plik wysyłasz co miesiąc, część deklaracyjna tworzona jest co trzeci miesiąc.

Pliki, które wysyłasz wyłącznie na wezwanie urzędu:

  • JPK_FA faktury sprzedaży. Moduł FAKTURY.
  • JPK_MAG dokumenty WZ, PZ i MM. Moduł MAGAZYN.
  • JPK_PKPIR podatkowa księga przychodów i rozchodów. Moduł KSIĄŻKA.
  • JPK_EWP ewidencja przychodów (ryczałt). Moduł RYCZAŁT.
Pliki, których nie wysyłasz:
  • JPK_WB wszystkie transakcje na rachunkach podmiotów gospodarczych. Plik jest generowany i wysyłany poza wiedzą i udziałem podatnika.

Pliki JPK tworzone mogą być dopiero w momencie ostatecznego zamykania miesiąca. Z uwagi na konstrukcję pliku JPK, koniecznie jest jego wersjonowanie. Każda zmiana zaksięgowanych danych spowoduje wygenerowanie NOWEGO pliku JPK, oznaczonego kolejnym numerem.

Jak wymieniać dane w formacie JPK?
Na co zwracać uwagę w kontekście JPK?
Jak wysyłać pliki JPK?

Zamów dodatek JPK


To jest dodatek: rozszerza posiadane oprogramowanie o dodatkowe możliwości.


1 stanowisko  2 stanowiska   3 stanowiska   5 stanowisk   10 stanowisk    

1 ROK  2 LATA   6 miesięcy   3 miesiące   1 miesiąc