Pakiety

Każda aplikacja zawiera konkretny zestaw pakietów. Kliknij na nazwie pakietu, aby zobaczyć, w której aplikacji jest dostępny.

Oprogramowanie JZK oferuje aktualnie 53 pakiety funkcjonalne. Każdy pakiet składa się z jednego lub kilku modułów. Każdy moduł obsługuje jeden lub więcej rodzajów dokumentów, obiektów lub funkcjonalności. Pakiety są powiązane ze sobą, tworząc spójne oprogramowanie dla firmy każdego rodzaju. Możesz zamówić potrzebne pakiety, tworząc unikalną aplikację dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.