Podatki

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

Opis Wersje Zamów! Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Branże

Program Podatki używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Podatki reprezentują 55 branż w ramach 11 grup:

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)

sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)

sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)

sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z)

sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z)

sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

C: przetwórstwo przemysłowe

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)

produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)

produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)

produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

działalność prawnicza (69.10.Z)

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)

działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

F: budownictwo

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)

pozostałe sprzątanie (81.29.Z)

działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

S: pozostała działalność usługowa

naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)

P: edukacja

działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

Wykaz malejąco w kolejności ilości klientów z danej branży. Dane według Regon GUS i PKD.

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

agencjaa4.pl

AGENCJA PROJEKTOWA A-4 Smaga i Wspólnicy Sp.Jawna
oferta firmy

createc.pl

CreaTec-Technologia Kreacji
oferta firmy

architektapamod.lubin.pl

APAMOD Autorska Pracownia Architektoniczna Józef Kordas
oferta firmy

rap-design.pl

RAP Design Ryszard Pilarczyk
oferta firmy

pu-almar.pl

FHU Almar Aleksandra Tyburska
oferta firmy

promaison.pl

Promaison
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 28-04-2021.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-06-15 18:50 #32.4 for 35.171.146.141 @ec2-35-171-146-141.compute-1.amazonaws.com