Warsztat

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

Opis Wersje Klienci Zamów! Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Branże

Program Warsztat używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Warsztat reprezentują 35 branż w ramach 11 grup:

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)

sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)

sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)

sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)

sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z)

sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z)

C: przetwórstwo przemysłowe

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

naprawa i konserwacja statków i łodzi (33.15.Z)

przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)

produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z)

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)

reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)

F: budownictwo

roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

P: edukacja

działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

Wykaz malejąco w kolejności ilości klientów z danej branży. Dane według Regon GUS i PKD.

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

patrix-auto.pl

Patrix-Auto Monika Syska
oferta firmy

http://www.remontcar.pl/

Auto-Serwis Remont Car Blacharstwo Lakiernictwo Monika Maciejak
oferta firmy

dzwignice.pl

Firma Dźwigowa Marek Urbanek
oferta firmy

sprintserwis.com.pl

Auto Sprint Serwis S.C. M.Hreśka, M.Kamiński
oferta firmy

vega-serwis.pl

VEGMET Marcin Mikuła
oferta firmy

tranzyt.pl

Tranzyt Jan Nowak Sp.J.
oferta firmy

sgt.opole.pl

Jarosław Twardowski Serwis Gazowy SGT
oferta firmy

adammoto.pl

ADAMMOTO Adam Osinski
oferta firmy

autogaz-gdynia.com

Auto Na Gaz Paweł Szadkowski
oferta firmy

motorserwis.com.pl

MOTOR-SERWIS s.c.
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 28-04-2021.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-06-15 18:14 #32.1 for 35.171.146.141 @ec2-35-171-146-141.compute-1.amazonaws.com