Cena sprzedaży na fakturze

Jak podać cenę sprzedaży na fakturze? Czy mogę podać cenę z 3 lub 4 miejscami po przecinku? Jak zaokrąglane są kwoty? Czy program dobrze liczy? » zobacz

Edycja metadanych

Jak mogę poprawić nieprawidłowe metadane? Jak uporządkować bałagan w bazie danych? » zobacz

Efekt zaokrągleń

Co to jest wartość naiwna faktury, wartość rzeczywista i efekt zaokrągleń? » zobacz

Groszowe różnice na fakturach

Skąd wynikają różnice zaokrągleń? Czy program prawidłowo liczy VAT? » zobacz

Metadane

Co to są metadane i czemu są ważne? Jak jest weryfikowana integralność i autentyczność faktury? » zobacz

Podatkowy rejestr sprzedaży

Jak działa podatkowy rejestr sprzedaży? Jako mogę przygotować wykaz faktur dla księgowej? » zobacz

Wyszukiwanie faktur

Jak działa filtr pełnotekstowy dla obiektów złożonych? Jak wyszukać fakturę dla konkretnego kontrahenta? Jak znaleźć zlecenie dla danego pojazdu? » zobacz
Razem 7 pytań.
Pozostałe pytania